Wyniki wyszukiwania dla “prawo”

PRAWO W PZD

DRUKI DLA ZARZĄDU

Karta ewidencyjna działki PDFDOC Uchwała o przyjęciu w poczet członków PZD PDFDOC Uchwała o wygaśnięciu członkostwa PZD po sprzedaży działki PDFDOC Uchwała o wygaśnięciu członkostwa PZD po zrzeczeniu PDFDOC Uchwała o wygaśnięciu członkostwa PZD wobec zgonu PDFDOC Uchwała o zatwierdzeniu umowy przeniesienia praw do działki PDFDOC Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeniesienia praw do działek –…
Przeczytaj więcej

2019

Protokół walnego zebrania Porządek walnego zebrania Regulamin walnego zebrania Protokół Komisji Mandatowej Protokół Komisji Wyborczej Protokół komisji Wniosków i Uchwał Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ROD Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 4 – udzielenie absolutorium Uchwała nr 5 –…
Przeczytaj więcej

2018

Porządek obrad Regulamin Protokół Komisji Mandatowej Protokół Komisji Wyborczej Protokół Komisji Wniosków i Uchwał Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Uchwała nr 3 – w sprawie ustalenia ilości członków organów ROD Uchwała nr 4 – w sprawie planu pracy Projekt planu pracy Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania…
Przeczytaj więcej

2017

Porządek Walnego Zebrania z protokołem Regulamin Protokół Komisji Mandatowej Protokół Komisji Wniosków i Uchwał Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Uchwała nr 2 – w sprawie planu pracy Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych Uchwała nr 5…
Przeczytaj więcej

2016

Protokół Walnego Zebrania Porządek obrad Regulamin Protokół Komisji Mandatowej Protokół Komisji Wyborczej Protokół komisji uchwał i wniosków Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Uchwała nr 2 – w sprawie planu pracy Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia perliminarzy finansowych…
Przeczytaj więcej

2015

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 25 kwietnia 2015 roku Protokół z zebrania i porządek zebrania Protokół komisji mandatowej I termin Regulamin walnego zebrania Protokół komisji rewizyjnej Protokół komisji mandatowej – II termin Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania zarządu Uchwała nr 2 – przyjęcie planu pracy na 2015 Uchwała…
Przeczytaj więcej

2014

Protokół Walnego Zebrania Regulamin Walnego Zebrania Protokół Komisji Mandatowej Protokół Komisji Wniosków i Uchwał Uchwała nr 1 – w sprawie planu pracy Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 5 –…
Przeczytaj więcej

2013

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 23 kwietnia 2013 roku Protokół z zebrania Porządek walnego zebrania Regulamin walnego zebrania Protokół komisji mandatowej Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego zarządu Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej Uchwała nr 4 –…
Przeczytaj więcej

2012

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 27 kwietnia 2012 roku Protokół z zebrania Porządek walnego zebrania Regulamin walnego zebrania Protokół komisji mandatowej Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego zarządu Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej Uchwała nr 4 –…
Przeczytaj więcej

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski