2008

Dokumenty z I-szego Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II”, 
odbytego w dniu 18 kwietnia 2008 roku.

Protokół z zebrania

Porządek walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Protokół komisji mandatowej

Protokół komisji wyborczej

Protokół I zebrania Zarządu

Protokół I zebrania Komisji Rewizyjnej

Protokół I zebrania Komisji Rozjemczej

Protokół komisji uchwał i wniosków

Uchwała nr 1 – ilość członków we władzach ROD

Uchwała nr 2 – w sprawie wyborów

Uchwała nr 3 – nazwa ogrodu

Uchwała nr 4 – plan pracy

Uchwała nr 5 – preliminarz finansowy

Uchwała nr 6 – realizacja inwestycji droga

Uchwała nr 7 – realizacja inwestycji woda

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski