2009

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II”, odbytego w dniu 17 kwietnia 2009 roku.

Protokół z zebrania

Porządek walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego

Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 5 – zatwierdzenie planu pracy na 2009 rok

Uchwała nr 6 – zatwierdzenie preliminarza na 2009 rok

Uchwała nr 7 – ilość godzin pracy w ogrodzie

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski