LISTA ZADŁUŻENIA DZIAŁEK

W razie pytań na temat zadłużenia działek, szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu ROD.

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski