LISTA ZADŁUŻENIA DZIAŁEK

W razie pytań na temat zadłużenia działek, szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu ROD. Poniżej plik z zadłużeniem wg. stanu na dzień 15.09.2019

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski