LISTA ZADŁUŻENIA DZIAŁEK

Lista działek, których użytkownicy zalegają z opłatami na rzecz ROD „SARENKA II”:  

Rozliczenie zaległości i nadpłat według stanu na dzień 27 marca 2019

W razie pytań na temat zadłużenia działek, szczegółowych informacji udziela skarbnik i sekretarz ROD.

Proszę uważnie przeczytać kolumnę „uwagi” w pliku zadłużenia. Wszelkie zapytania kierować pocztą elektroniczną podając jako temat nr działki i wpis „rozliczenie opłat” np. „Rozliczenie opłat działka nr 200”. Rozliczenie oparto o wyciągi bankowe. Wpłaty dokonane w kwocie 50 zł na budowę domku – siedziby zarządu zostały zaliczone do opłat ogólnych. Wyjaśnienie zostanie podane na Walnym Zebraniu. W wyliczeniach nie podano wartości opłat za prąd i wodę 2018 z II połowy roku. Wyliczenia woda 2018 dotyczą należności obliczonych na podstawie odczytu z 09.06.2018 a prądu odczytu z dn. 19.03.2018. Po wykonanych obliczeniach opłaty za zużyty prąd i wodę które powinny być podane pod koniec 2018 roku zostaną podane w 2019. Przy zapisach „rozliczenie całościowe” oznacza, że uwzględniono wszystkie opłaty, wpłaty i odsetki. Przy dokonywaniu wpłat nie dokonujemy obliczenia odsetek do odsetek. Dokonując opłat w przelewie należy wpisać nr działki i za co jest dokonywana wpłata. Brak zapisu że wpłata jest np. za wodę czy prąd uniemożliwia zaksięgowanie jej za te media. Jeżeli w przelewie będzie zapis „opłata ogrodowa, woda, prąd odsetki” to wówczas wpłata taka będzie księgowana na najstarsze zadłużenie aby zmniejszyć odsetki. Dopiero z pozostałej części wpłaty po uregulowaniu opłat ogrodowych i za media będzie potrącana kwota na odsetki. Osoby, które dokonają opłat i są zainteresowane aby ich zadłużenie zostało skorygowane na stronie internetowej proszone są o kontakt e-mailowy. Wprowadzenie zmian możliwe jest po sprawdzeniu przelewów w terminie do 2 tygodni. Przypomina się, że sprzedaż działki nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat, jakie ciążyły na dotychczasowym działkowcu.

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski