ROZLICZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA: Ponieważ większość użytkowników działek nie podpisało zgody na przetwarzanie danych, Zarząd nie może umieszczać numerów działek na ogólnodostępnych komunikatach z rozliczeniami, dlatego każda działka otrzymała  numer „ID”  aby zindentyfikować Id działki proszę o kontakt telefoniczny Monika Jaworska  godz. 16.30 do 19.00   tel. 509 304 692 (w okresie 27.08.2019-04.09.2019 kontakt z gospodarzem ogrodu)

Prosimy  o dostarczenie zgód na przetwarzanie danych oraz aktualnych danych adresowych. Druki są dostępne w zakładce „Procedury i druki” podkategoria „Dane działkowca”. Niezbędne jest wypełnienie druku „Oświadczenie RODO” i „Dane kontaktowe” a dla osób zainteresowanych doręczaniem korespondencji pocztą elektroniczną „Wniosek o dostarczanie poczty drogą elektroniczną”.

  • listownie
  • czy też poprzez wrzucenie zgody do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy pierwszej bramie

Dziękujemy Zarząd ROD Sarenka II w Częstochowie

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 06.2018-06.2019

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski