Walne Zebranie 2017

Porządek Walnego Zebrania z protokołem

Regulamin

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego

Uchwała nr 2 – w sprawie planu pracy

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych

Uchwała nr 5 – w sprawie opłat ogrodowych

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski