KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU

24.08.2021 – ŚMIECI

  1. Z uwagi na koszty obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania przedmiotów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych (meble, sytropian ociepleniowy, papa itp). Odpady tego typu należy usuwać z terenu ROD we własnym zakresie. Wyrzucanie tego typu odpadów traktowane będzie jako zaśmiecanie terenu i podlegać będzie zgłoszeniu na Policję lub do Straży Miejskiej.
  2. Elektrośmieci należy usuwać we własnym zakresie (lodówki, telewizory itp). ROD traktowany jest jak firma i odbiór po zgłoszeniu przez zarząd jest płatny. Odbiór zgłaszany przez indywidualnych użytkowników bezpośrednio do firmy realizującej usługę jest bezpłatny. Odbiór elektrośmieci należy zgłaszać pod nr tel. 34 374 03 19. Wyrzucanie tego typu odpadów traktowane będzie jako zaśmiecanie terenu i podlegać będzie zgłoszeniu na Policję lub do Straży Miejskiej.
  3. Kontener na odpady BIO nie służy do wyrzucania butelek, puszek itp. Do tego kontenera można wrzucać jedynie bioodpady czyli np. warzywa, części roślin.
  4. Obowiązuje segregacja śmieci.
  5. Zgodnie par. 67 ust. 2 regulaminu ROD działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Trudno uznać za odpady komunalne powstające na działce takie przedmioty jak części rowerowe, samochodowe, łyżworolki, worki zabawek itp. które ujawniono w kontenerach. W związku z powyższym w najbliższym czasie zamontowany zostanie monitoring wizyjny.

22.07.2021 – Opłaty za energię elektryczną

W dniu 21.07.2021 przeprowadzono odczyt liczników energii elektrycznej i dokonano rozliczenia zużycia za okres 03.11.2020-21.07.2021. Rozliczenie zużycia i należności zamieszczono w zakładce „Opłaty” podstrona „Rozliczenie energii elektrycznej”

04.04.2021 – Komunikat o opłatach w 2021 r.

03.09.2019

Informacja OZ PZD w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki

13.06.2019

Zasady wjazdu i ruch pojazdów na terenie ROD

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski