STATUT PZD

Statutu PZD do pobrania:

Statut uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku

ze zmianami wprowadzonymi przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski