2011

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 24 kwietnia 2011 roku

Protokół z zebrania

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego zarządu

Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu

Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej

Uchwała nr 4 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rozjemczej

Uchwała nr 5 – zatwierdzenie planu pracy na 2011

Uchwała nr 6 – opłata energetyczna

Uchwała nr 7 – koszenie działek

Uchwała nr 8 – opłata na rzecz ogrodu

Uchwała nr 9 – ilość godzin pracy w ogrodzie

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski