Walne Zebranie 2016

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Protokół Walnego Zebrania

Porządek obrad

Regulamin

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wyborczej

Protokół komisji uchwał i wniosków

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego

Uchwała nr 2 – w sprawie planu pracy

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia perliminarzy finansowych

Uchwała nr 5 – w sprawie wysokości opłat ogrodowych

Uchwała nr 6 – w sprawie wyborów uzupełniających