ZARZĄD

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Uchwałą Walnego zebrania z dn. 13.05.2023 r. został powołany zarząd ROD Sarenka II ukształtował się w następującym składzie:

  • Prezes – Rafał Wójcik tel. 601 535 436
  • Wiceprezes – Rafał Sikora tel. 607 948 368
  • Skarbnik – Teresa Gaj – tel. 796 046 333
  • Sekretarz – Natalia Di Giusto – tel. 507 081 593
  • Członek zarządu – Krzysztof Chlastacz tel. 533 692 191

e-mail: zarzad@sarenka2.pl