Rozliczenie 2019

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Wykaz rozliczenia działek wg. stanu na dzień 31.12.2019. W rozliczeniach pominięto wszelkie płatności, które zostały uregulowane. W wykazie znajdują się tylko nierozliczone należności oraz nadpłaty. Uprasza się działkowców o uregulowanie należności do połowy marca 2020, gdyż później będą rozsyłane wezwania do zapłaty, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

W razie pytań na temat zadłużenia działek, szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu ROD. Poniżej plik z zadłużeniem wg. stanu na dzień 15.09.2019