Walne Zebranie 2010

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 23 kwietnia 2010 roku

Protokół Walnego Zebrania

Porządek Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wyborczej

Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

Protokół I zebrania Zarządu

Protokół I zebrania Komisji Rewizyjnej

Protokół I zebrania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu

Uchwała nr 3 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Uchwałą nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 6 – w sprawie ustalenia liczby członków organów ROD

Uchwała nr 7 – w sprawie wyników wyborów

Uchwała nr 8 – w sprawie planu pracy na kadencję

Uchwała nr 9 – w sprawie planu pracy na 2010 rok

Uchwała nr 10 – w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych

Uchwała nr 11 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej

Uchwała nr 12 – w sprawie wysokości opłaty energetycznej

Uchwała nr 13 – w sprawie ilości godzin pracy

Uchwała nr 15 – w sprawie zmiany zagospodarowania przestrzennego