Rozliczenie 2021

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych

04.01.2022 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 31.12.2021

02.12.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 30.11.2021

01.11.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 31.10.2021

01.10.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 30.09.2021

01.09.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 31.08.2021

01.08.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 31.07.2021

01.07.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 30.06.2021

01.06.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 31.05.2021

01.05.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 30.04.2021

01.04.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.03.2021

01.03.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 28.02.2021

01.02.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.01.2021