Walne Zebranie 2015

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 25 kwietnia 2015 roku

Protokół z zebrania i porządek zebrania

Protokół komisji mandatowej I termin

Regulamin walnego zebrania

Protokół komisji rewizyjnej

Protokół komisji mandatowej – II termin

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania zarządu

Uchwała nr 2 – przyjęcie planu pracy na 2015

Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu

Uchwała nr 4 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej

Uchwała nr 5 – udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi

Uchwała nr 6 – ustalenie liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD

Protokół komisji wyborczej

Uchwała nr 7 – wyniki wyborów

Uchwała nr 8 – opłata ogrodowa

Uchwała nr 9 – zatwierdzenie preliminarza na 2015

Uchwała nr 10 – opłata za doręczenie korespondencji

Uchwała nr 11 – opłata za koszenie działek

Protokół komisji uchwał i wniosków