Walne Zebranie 2009

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II”, odbytego w dniu 17 kwietnia 2009 roku.

Protokół z zebrania

Porządek walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2009 rok

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza na 2009 rok

Uchwała nr 7 – w sprawie ilości godzin pracy w ogrodzie