BUDOWA LUB ROZBUDOWA ALTANY

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

1. Dokumenty do pobrania

Druk: Budowa/rozbudowa altany 
do pobrania w postaci pliku:     

2. Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony druk o budowę lub rozbudowę altany na terenie ogrodu można złożyć do Zarządu ROD „SARENKA II”:

  • osobiście u prezesa (po uprzednim kontakcie telefonicznym),
  • pocztą na adres korespondencyjny ogrodu.

3. Obowiązki członka PZD

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, użytkownik działki obowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd ROD „SARENKA II” o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki.

4. Informacje dotyczące zasad budowy altan

Szczegółowe wymogi w zakresie budowy altan na terenie ogrodów określa Regulamin ROD (§ 44).

Główne zasady jakimi należy kierować się przy budowie altan w ROD „SARENKA II”:

  • Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD.
  • Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.
  • Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
  • Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.
  • Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.
  • Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim.
  • Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
  • Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.