USTAWA O ROD

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Ustawa o ROD do pobrania:

Ustawa z dnia z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych 
(Dz.U. z 2014 roku, poz. 40 z późn. zmianami).