PRĄD

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

1. Dokumenty do pobrania

1)Przyłączenie prądu do działki 
do pobrania w postaci pliku:     

2) Umowa/Regulamin dostarczenia energii elektrycznej 
do pobrania w postaci pliku:     

2. Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony druk o przyłączenie prądu do działki można złożyć do Zarządu ROD „SARENKA II”:

 • osobiście u prezesa ogrodu (po uprzednim kontakcie telefonicznym), 
 • pocztą na adres korespondencyjny ogrodu.

Pozostałe, Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście do przedstawicieli Zarządu ROD „SARENKA II” (po uprzednim kontakcie telefonicznym). >

3. Elektryk zajmujący się instalacją na terenie ogrodu

Zarząd ROD wyznaczył elektryka do obsługi instalacji na terenie ogrodu.

Montaż licznika i odbiór sieci elektrycznej dla poszczególnych działek dokonuje elektryk – jest to usługa odpłatna.

Kontakt z elektrykiem za pośrednictwem prezesa ogrodu

4. Wymogi jakie musi spełnić instalacja elektryczna

Przyłącze elektryczne dokonywane przez użytkowników działek na terenie ogrodu powinno spełniać następujące wymagania:

 • Kabel elektryczny:
  • typ: YKY (umożliwiający ułożenie w ziemi),
  • rodzaj: 3×2,5 mm2 (posiadający trzy żyły o przekroju minimum 2,5 mm2).
 • Głębokość ułożenia kabla w ziemi: 0,6 – 0,7 m.
 • Oznakowanie kabla w ziemi: niebieska folia.
 • Wyposażenie skrzynki elektrycznej na działce:
  • wyłącznik nadmiarowo-prądowy: typu „S” B 10A,
  • wyłącznik różnicowo-prądowy: B 25/0,03A.

Powyższe dane są ogólnie przyjętym standardem i mogą ulec zmianie lub być nieznacznie zmienione dla poszczególnych działek.

Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do sieci elektrycznej w sposób 'nietypowy’ proszeni są o kontakt z elektrykiem celem poinstruowania co do szczegółowych wymagań jakie musi spełniać ich instalacja elektryczna.

5. Informacje dotyczące przyłączenia prądu do działki

Wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4 leży po stronie użytkownika działki. 
Elektryk wyznaczony do obsługi instalacji na terenie ogrodu dokonuje jedynie przeglądu instalacji elektrycznej celem jej odbioru oraz montuje licznik i wykonuje podłączenie w zbiorczej skrzynce licznikowej.

Użytkownicy działek, którzy chcą dokonać przyłączenia do sieci elektrycznej muszą złożyć pisemną informację do Zarządu ROD wraz z szczegółowym rysunkiem rozprowadzenia instalacji elektrycznej na odcinku: od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej. 
Informację należy złożyć do Zarządu ROD co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych. 
W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu, Zarząd ROD wskaże inny sposób ich poprowadzenia.

W przypadku podłączenia działki do instalacji elektrycznej bez zastosowania powyższych zasad, Zarząd ROD będzie obciążał użytkownika działki kosztami ewentualnych szkód, jakie wynikły z samowolnego podłączenia.