KONTO I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

1. Sposób płatności

Zobowiązania finansowe wobec ogrodu można uiścić jedynie poprzez wpłatę na konto bankowe ROD. 

2. Konto bankowe ROD „Sarenka II” i dane do wpłaty

Nazwa banku: PKO BP S.A. 
Numer konta 41 1020 1664 0000 3402 0308 7129

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy „SARENKA II” 
ul. Kusocińskiego 151/161 
42-200 Częstochowa

Uwaga: 
W przypadku wpłaty na konto bankowe prosimy koniecznie w tytule przelewu podać numer działki oraz opisać czego dotyczy wpłata. 
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i właściwe zaksięgowanie wpłaty, co wyeliminuje ewentualne błędne roszczenia należności ze strony Zarządu ROD.

Przy wpłatach po upływie terminu wymagalności należy doliczać odsetki ustawowe korzystając z dostępnych kalkulatorów