Rozliczenie 2024

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych

07.03.2024 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 29.02.2024

07.02.2024 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 31.01.2024

07.01.2024 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 04.01.2024