Walne Zebranie 2008

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Dokumenty z I-szego Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II”, 
odbytego w dniu 18 kwietnia 2008 roku.

Protokół Walnego Zebrania

Porządek walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Protokół komisji mandatowej

Protokół komisji wyborczej

Protokół komisji uchwał i wniosków

Protokół I zebrania Zarządu

Protokół I zebrania Komisji Rewizyjnej

Protokół I zebrania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 1 – w sprawie ustalenia ilości członków we władzach ROD

Uchwała nr 2 – w sprawie wyników wyborów

Uchwała nr 3 – w sprawie nazwy ogrodu

Uchwała nr 4 – w sprawie planu pracy

Uchwała nr 5 – w sprawie preliminarzy finansowy

Uchwała nr 6 – w sprawie realizacja inwestycji droga

Uchwała nr 7 – w sprawie realizacja inwestycji woda