Walne Zebranie 2011

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 24 kwietnia 2011 roku

Protokół z zebrania

Porządek Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2011

Uchwała nr 6 – w sprawie wysokości opłaty energetycznej

Uchwała nr 7 – koszenie działek

Uchwała nr 8 – w sprawie wysokości opłaty na rzecz ogrodu

Uchwała nr 9 – w sprawie ilości godzin pracy w ogrodzie