Walne Zebranie 2013

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków ROD „Sarenka II” odbytego w dniu 23 kwietnia 2013 roku

Protokół z zebrania

Porządek walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Protokół komisji mandatowej

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego zarządu

Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu

Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej

Uchwała nr 4 – zatwierdzenie sprawozdania komisji rozjemczej

Uchwała nr 5 – zatwierdzenie planu pracy na 2013

Uchwała nr 6 – zatwierdzenie preliminarza na 2013

Uchwała nr 7 – opłata na rzecz ogrodu

Uchwała nr 8 – opłata energetyczna

Uchwała nr 9 – ilość godzin pracy na rzecz ogrodu

Uchwała nr 10 – koszenie działek

Protokół komisji uchwał i wniosków