REGULAMIN ROD

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Regulaminu ROD do pobrania:

Regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami z dn. 28 czerwca 2018