ROZLICZENIE WODA

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

UWAGA: Ponieważ część użytkowników działek nie podpisało zgody na przetwarzanie danych, Zarząd nie może umieszczać numerów działek na ogólnodostępnych komunikatach z rozliczeniami, dlatego każda działka otrzymała  numer „ID”.  Aby zindentyfikować ID działki proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Zarządem.

Prosimy  o dostarczenie zgód na przetwarzanie danych oraz aktualnych danych adresowych. Druki są dostępne w zakładce „Procedury i druki” podkategoria „Dane działkowca”. Niezbędne jest wypełnienie druku „Oświadczenie RODO” i „Dane kontaktowe”, a dla osób zainteresowanych doręczaniem korespondencji pocztą elektroniczną „Wniosek o dostarczanie poczty drogą elektroniczną”.

  • listownie
  • czy też poprzez wrzucenie zgody do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy pierwszej bramie

Dziękujemy Zarząd ROD Sarenka II w Częstochowie

Rozliczenie zużycia wody za okres 23.10.2022-04.11.2023 – termin płatności 31.12.2023


Rozliczenie zużycia wody za okres 21.10.2021-22.10.2022 – termin płatności 15.12.2022

Rozliczenie zużycia wody za okres 03.11.2020-20.10.2021 – termin płatności 15.12.2021

Rozliczenie zużycia wody za okres 25.06.2020-03.11.2020 – termin płatności 15.12.2020

Rozliczenie zużycia wody za okres 28.10.2019-01.07.2020 – termin płatności 15.08.2020

Rozliczenie zużycia wody za okres 06-10.2019 – termin płatności 15.11.2019

Rozliczenie zużycia wody za okres 06.2018-06.2019 – termin płatności 30.08.2019