Walne Zebranie 2014

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Protokół Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

Uchwała nr 1 – w sprawie planu pracy

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej

Uchwała nr 6 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej

Uchwała nr 7 – w sprawie wysokości opłaty energetycznej

Uchwała nr 8 – w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu

Uchwała nr 9 – w sprawie wyniku wyborów