ZBYCIE-NABYCIE DZIAŁKI

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

1. Dokumenty do pobrania

1) Umowa dzierżawy działkowej 
do pobrania w postaci pliku:

2) Umowa przeniesienia prawa do działki
do pobrania w postaci pliku:

3)Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
do pobrania w postaci pliku:

4) Protokół zdawczo-odbiorczy liczników
do pobrania w postaci pliku:

5) Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
do pobrania w postaci pliku:

6) Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu
do pobrania w postaci pliku:

7) Zgłosznie – informacja o rozwodzie
do pobrania w postaci pliku:

8) Oświadczenie byłych małżonków
do pobrania w postaci pliku:

9) Zrzeczenie się prawa do działki na rzecz Zarządu ROD oraz członkostwa w PZD
do pobrania w postaci pliku:

10) Zwrot kosztów inwestycyjnych (dotyczy działkowców, którzy wnieśli opłatę przed 15.01.2015 r. – Uchwała nr 6/XXIV/2015 Krajowej Rady PZD)
do pobrania w postaci pliku:

2. Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście do przedstawicieli Zarządu ROD „SARENKA II” (po uprzednim kontakcie telefonicznym).