Walne Zebranie 2018

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Porządek obrad

Regulamin

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wyborczej

Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego

Uchwała nr 3 – w sprawie ustalenia ilości członków organów ROD

Uchwała nr 4 – w sprawie planu pracy

Projekt planu pracy

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 7 – w sprawie pokrycia kosztów budowy siedziby zarządu

Uchwała nr 8 – w sprawie wysokości opłat ogrodowych

Protokół I posiedzenia zarządu