Walne Zebranie 2021

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Protokół z Walnego Zebrania (zanonimizowany)

Porządek obrad Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

Uchwała 1/2021 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu za 2019 r.

Uchwała 2/2021 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Uchwała 3/2021 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Uchwała 4/2021 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu za 2020 r.

Uchwała 5/2021 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Uchwała 6/2021 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

Uchwała 7/2021 – zatwierdzenie powołania członków Zarządu

Uchwała 8/2021 – zatwierdzenie powołania członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała 9/2021 – zadanie remontowe – naprawa ogrodzenia

Uchwała 10/2021 – zadanie remontowe – modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej

Uchwała 11/2021 – plan pracy na 2021

Uchwała 12/2021 – ustalenie warunków i zasad korzystania z wody na działce

Uchwała 13/2021 – ustalenie warunków i zasad korzystania z energii elektrycznej na działce

Uchwała 14/2021 – opłata ogrodowa

Uchwała 15/2021 – opłata za wywóz śmieci

Uchwała 16/2021 – opłata energetyczna

Uchwała 17/2021 – opłata wodna

Uchwała 18/2021 – podwyższenie kwoty na świadczenia

Uchwała 19/2021 – zatwierdzenie preliminarzy na 2021