Walne Zebranie 2019

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Protokół walnego zebrania

Porządek walnego zebrania

Regulamin walnego zebrania

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Wyborczej

Protokół komisji Wniosków i Uchwał

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ROD

Uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Uchwała nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 – udzielenie absolutorium

Uchwała nr 5 – ustalenie liczby członków organów ROD

Uchwała nr 6 – wynik wyborów

Uchwała nr 7 – opłata ogrodowa

Uchwała nr 8 – opłata za wywóz śmieci

Uchwała nr 9 – zadanie remontowe

Uchwała nr 10 – zadanie inwestycyjne

Uchwała nr 11 – plan pracy

Uchwała nr 12 – zmiana zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 13 – preliminarze finansowe

Protokół I posiedzenia Zarządu ROD

Protokół I posiedzenia Komisji Rewizyjnej ROD