DRUKI DLA ZARZĄDU

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Karta ewidencyjna działki

Uchwała o przyjęciu w poczet członków PZD

Uchwała o wygaśnięciu członkostwa PZD po sprzedaży działki

Uchwała o wygaśnięciu członkostwa PZD po zrzeczeniu

Uchwała o wygaśnięciu członkostwa PZD wobec zgonu

Uchwała o zatwierdzeniu umowy przeniesienia praw do działki

Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeniesienia praw do działek – zamiana

Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki po uchwale

Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki bez uchwały

Oświadczenie o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki

Uchwała o zwrocie opłaty inwestycyjnej

Uchwała o zawarciu umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca

Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy przekształconej z mocy ustawy

Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy zawartej z zarządem

Uchwała o wypowiedzeniu umowy dzierżawy zawartej w drodze przeniesienia praw

Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w zagospodarowaniu działki

Uchwała o podziale przypisaniu funkcji w zarządzie

Uchwała o zmianie funkcji w zarządzie

Uchwała o upoważnieniu do dysponowania kontem bankowym

Uchwała o udzieleniu pełnomocnictw

Uchwała o nadaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie RODO

Protokół odczytu liczników

Wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego)

Walne Zebranie – Uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego-remontowego

Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego ROD

Walne Zebranie – Uchwała o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dotację z FKŻ

Wniosek o dotację z FRR

Ankieta członka zarządu – komisji rewizyjnej

Ankieta delegata na zjazd okręgowy PZD

Komisja Rewizyjna – protokół kontroli

Komisja Rewizyjna – protokół badania sprawozdania finansowego

Komisja Rewizyjna – sprawozdanie