KONTAKT

1. Dane ogrodu

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy „SARENKA II” 
ul. Kusocińskiego 151/161 
42-200 Częstochowa

NIP 573 27 51 820 
REGON 007015915

PKO BP S.A. 
Nr konta 41 1020 1664 0000 3402 0308 7129

e-mail zarządu: zarzad@sarenka2.pl

e-mail komisji rewizyjnej: komisja_rewizyjna@sarenka2.pl

2. Telefony kontaktowe

Prezes Zarządu
(sprawy finansowe)

Jaworska Monika

tel. 509304692
Wiceprezes Zarządu:
(sprawy organizacyjne)
Starczewska Grażyna tel. 600 244 016
Skarbnik: Zmarzlik Magdalena tel 512 115 508
Sekretarz: Ślęzak Agnieszkatel 602 454 918
Członek zarządu: Mielcarz Tomasz tel 694 302 692
Gospodarz Ogrodu:
(wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem
ogrodu w tym płatności, pośrednictwo w kontaktach z zarządem i komisją rewizyjną)
Starczewski Albert tel. 600 244 016
Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski