ROZLICZENIE DZIAŁEK NALEŻNOŚCI/NADPŁATY

01.07.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 30.06.2021

01.06.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 31.05.2021

01.05.2021 – wykaz należności/nadpłat wg. stanu na dzień 30.04.2021

01.04.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.03.2021

01.03.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 28.02.2021

01.02.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.01.2021

02.01.2021 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.12.2020

01.12.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 30.11.2020

01.11.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.10.2020

01.10.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 30.09.2020

01.09.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.08.2020

03.08.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.07.2020 (w miesiącu sierpniu do dłużników zostaną rozesłane wezwania do zapłaty)

01.07.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 30.06.2020

08.06.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.05.2020

03.05.2020 – wykaz zadłużeń/nadpłat wg. stanu na dzień 30.04.2020

08.04.2020 – wykaz zadłużenia/nadpłat wg. stanu na dzień 31.03.2020

Wykaz rozliczenia działek wg. stanu na dzień 31.12.2019. W rozliczeniach pominięto wszelkie płatności, które zostały uregulowane. W wykazie znajdują się tylko nierozliczone należności oraz nadpłaty. Uprasza się działkowców o uregulowanie należności do połowy marca 2020, gdyż później będą rozsyłane wezwania do zapłaty, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

W razie pytań na temat zadłużenia działek, szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu ROD. Poniżej plik z zadłużeniem wg. stanu na dzień 15.09.2019

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski