Rozliczenie 2023

Naliczając odsetki od wpłat przeterminowanych należy korzystać z kalkulatora odsetek ustawowych03.05.2023 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 30.04.2023


02.04.2023 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 25.03.2023


02.03.2023 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 28.02.2023

01.02.2023 – wykaz należności i nadpłat wg. stanu na dzień 31.01.2023

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski