ROZLICZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA: Ponieważ większość użytkowników działek nie podpisało zgody na przetwarzanie danych, Zarząd nie może umieszczać numerów działek na ogólnodostępnych komunikatach z rozliczeniami, dlatego każda działka otrzymała  numer „ID”  aby zidentyfikować Id działki proszę o kontakt telefoniczny z gospodarzem ogrodu

Prosimy  o dostarczenie zgód na przetwarzanie danych oraz aktualnych danych adresowych. Druki są dostępne w zakładce „Procedury i druki” podkategoria „Dane działkowca”. Niezbędne jest wypełnienie druku „Oświadczenie RODO” i „Dane kontaktowe” a dla osób zainteresowanych doręczaniem korespondencji pocztą elektroniczną „Wniosek o dostarczanie poczty drogą elektroniczną”.

  • listownie
  • czy też poprzez wrzucenie zgody do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy pierwszej bramie

Dziękujemy Zarząd ROD Sarenka II w Częstochowie

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 03.11.2020-21.07.2021 – termin płatności 30.08.2021

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 25.06.2020-02.11.2020 – termin płatności 15.12.2020

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 24.10.2019-25.06.2020 – termin płatności 31.07.2020

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 06-10.2019 – termin płatności 15.11.2019

Rozliczenie energii elektrycznej za okres 06.2018-06.2019 – termin płatności 30.08.2019

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski