ROZLICZENIE WODA

UWAGA: Ponieważ większość użytkowników działek nie podpisało zgody na przetwarzanie danych, Zarząd nie może umieszczać numerów działek na ogólnodostępnych komunikatach z rozliczeniami, dlatego każda działka otrzymała  numer „ID”  aby zindentyfikować Id działki proszę o kontakt telefoniczny z Prezesem Zarządu – Moniką Jaworską  godz. 17.30 do 19.00   tel. 509 304 692 lub z gospodarzem ogrodu

Prosimy  o dostarczenie zgód na przetwarzanie danych oraz aktualnych danych adresowych. Druki są dostępne w zakładce „Procedury i druki” podkategoria „Dane działkowca”. Niezbędne jest wypełnienie druku „Oświadczenie RODO” i „Dane kontaktowe” a dla osób zainteresowanych doręczaniem korespondencji pocztą elektroniczną „Wniosek o dostarczanie poczty drogą elektroniczną”.

  • listownie
  • czy też poprzez wrzucenie zgody do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy pierwszej bramie

Dziękujemy Zarząd ROD Sarenka II w Częstochowie

Rozliczenie zużycia wody za okres 25.06.2020-03.11.2020 – termin płatności 15.12.2020

Rozliczenie zużycia wody za okres 28.10.2019-01.07.2020 – termin płatności 15.08.2020

Rozliczenie zużycia wody za okres 06-10.2019 – termin płatności 15.11.2019

Rozliczenie zużycia wody za okres 06.2018-06.2019 – termin płatności 30.08.2019

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski