ZARZĄD

Uchwałą Walnego zebrania z dn. 25.06.2022 r. został powołany nowy zarząd ROD Sarenka II w składzie:

  • Prezes
  • Wiceprezes – Wiesław Mieliński – tel. 602 551 437
  • Skarbnik – Teresa Gaj – tel. 796 046 333
  • Sekretarz – Natalia Di Giusto – tel. 507 081 593
  • Członek zarządu – Jerzy Bednarczyk – tel. 798 832 891

e-mail: zarzad@sarenka2.pl

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski