KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU

Informacja finansowa za 2018 r

Data zamieszczenia:01.07.2019 r.
Termin obowiązywania:bezterminowo

Zakaz wjazdu i ruch pojazdów na terenie ROD

Data zamieszczenia:13.06.2019 r.
Termin obowiązywania:bezterminowo
DotyczyOpłaty w 2019
Data zamieszczenia12 maj 2019
Data obowiązywania2019
TreśćW dniu 11 maja 2019 na Walnym Zebraniu Członków ROD „Sarenka II” uchwalono wysokość opłat obowiązujących w 2019 r. Wysokość opłat umieszczono w zakładce „Opłaty – Opłaty od 2015 roku”.

http://sarenka2.pl/wordpress/oplaty-od-2015-roku/
Dotyczy:Sprzedaż działek
Data zamieszczenia:2019-03-02
Termin obowiązywania:bezterminowo
Treść:Zarząd ROD „Sarenka II” w Częstochowie prosi działkowców zainteresowanych sprzedażą działek o przekazywanie tych informacji do zarządu na pocztę e-mail. Ma to związek z faktem, że do zarządu wpływają zapytania w sprawie nabycia działek. Umieszczenie takiej informacji bezpłatnie na stronie internetowej ROD Sarenka II, oprócz umieszczania ofert na popularnych portalach sprzedażowych może ułatwić dokonanie transakcji.

Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski