KOMUNIKATY I INFORMACJE ZARZĄDU

W dn. 15.03.2019 r. zamieszczono listę zadłużenia/nadpłat w dziale „opłaty”. Prosi się działkowców o zapoznanie z wykazem i dokonywanie wpłat, gdyż w najbliższym czasie zostaną rozesłane pisma do dłużników. Wysłanie pisma skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty za upomnienie.

W dniu 27 kwietnia 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków ROD „Sarenka II”. Zebranie odbędzie się na sali ROD „Błeszno Wzgórze” w Częstochowie ul. Bienia. Godzina zebrania zostanie podana w terminie późniejszym. Zarząd prosi o przesyłanie pocztą elektroniczną propozycji prac inwestycyjnych, celem przygotowania projektów stosownych uchwał.

Dotyczy:Sprzedaż działek
Data zamieszczenia:2019-03-02
Termin obowiązywania:bezterminowo
Treść:Zarząd ROD „Sarenka II” w Częstochowie prosi działkowców zainteresowanych sprzedażą działek o przekazywanie tych informacji do zarządu na pocztę e-mail. Ma to związek z faktem, że do zarządu wpływają zapytania w sprawie nabycia działek. Umieszczenie takiej informacji bezpłatnie na stronie internetowej ROD Sarenka II, oprócz umieszczania ofert na popularnych portalach sprzedażowych może ułatwić dokonanie transakcji.

Dotyczy:Przepisy porządkowe
Data zamieszczenia:15.03.2019 r.
Termin obowiązywania:bezterminowo
Treść:Zarząd ROD „SARENKA II” prosi o przestrzeganie zakazów porządkowych wymienionych w § 68 pkt. 1-13 Regulaminu ROD. Najbardziej uciążliwe jest wjeżdżanie i parkowanie pojazdami mechanicznymi na alejkach wewnątrz ogrodu. Dla pojazdów wytyczone są odpowiednie miejsca parkingowe. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w ROD może skutkować konsekwencjami wymienionymi w § 17 Regulaminu
Panel Administracyjny Panel Poczty

Sarenka II . Webside created by Adrian Starczewski