17.05.2022 r

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

17.05.2022 r

Informacja Zarządu Komisarycznego

Do czasu organizacji Walnego Zebrania i powołania nowego Zarządu ROD ,,Sarenka 2 ” funkcje w Zarządzie Komisarycznym będą pełnić :

Pietrusiewicz Małgorzata – Prezes ZK telefon 664693212 Szafel Krzysztof – Wiceprezes ZK telefon 666604627 Konopka Michał – skarbnik ZK ( przebywa za zwolnieniu lekarskim ).