Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze powołało Zarząd ROD ,,Sarenka II” w składzie :

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze powołało Zarząd ROD ,,Sarenka II” w składzie :

1.  Prezes Zarządu -  Bernadetta Mirowska
2. Wiceprezes        -  Wiesław Mieliński
3. Sekretarz            - Natalia Di Gusto
4. Skarbnik             - Teresa Gaj
5. Członek Zarządu- Jerzy Bednarczyk
KOMISJA REWIZYJNA
1. Katarzyna Marszycka -  Przewodnicząca
2. Wiesław Zieliński       -  Zastępca Przewodniczącej
3. Agnieszka Tarczyńska - Sekretarz
Powołanym osobą do Zarządu ROD i Komisji Rewizyjne składam serdeczne gratulacje.
Życzę wielu sukcesów w pracy na rzecz Ogrodu. Pozdrawiam.
Małgorzata Pietrusiewicz