Informacja

Strona rodzinnego ogrodu działkowego Sarenka II

Informacja

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze powołało w dniu 25.06.2022r

ZARZĄD ROD SARENKA II W SKŁADZIE:

  1. BERNADETTA MIROWSKA – PREZES ZARZĄDU
  2. WIESŁAW MIELIŃSKI – WICEPREZES
  3. NATALIA DI GUSTO – SEKRETARZ
  4. TERESA GAJ – SKARBNIK
  5. JERZY BEDNARCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA :

  1. KATARZYNA MARSZYCKA – PRZEWODNICZĄCA
  2. WIESŁAW ZIELIŃSKI – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
  3. AGNIESZKA TARCZYŃSKA – SEKRETARZ